6 علی شیرازی (1339) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (1339)
نام اثر :

امضاء: «علی شیرازی 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
260×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «علی شیرازی 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
260×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.