123 علی شیرازی (متولد 1339) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شیرازی (متولد 1339)
نام اثر : سوره حمد

امضاء: «علي شيرازي 1391» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
150×150 سانتي متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سوره حمد

امضاء: «علي شيرازي 1391» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
150×150 سانتي متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 123 از علی شیرازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.