25 عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (متولد 1347)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «عقیقی» (پایین چپ)
مرکب روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «عقیقی» (پایین چپ)
مرکب روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.