2 عذرا عقیقی بخشایشی (1347) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: عذرا عقیقی بخشایشی (1347)
نام اثر :

«عقیقی» (پایین چپ)
مرکب روي بوم
230×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

«عقیقی» (پایین چپ)
مرکب روي بوم
230×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از عذرا عقیقی بخشایشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.