160 گلناز فتحی (متولد 1351) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (متولد 1351)
نام اثر :

امضاء: «Golnaz Fathi» انگليسي (پايين وسط)
اکريليک روي بوم
120×120 سانتي متر
تاریخ اثر:1386


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Golnaz Fathi» انگليسي (پايين وسط)
اکريليک روي بوم
120×120 سانتي متر
تاریخ اثر:1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 160 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.