52 طاهره صمدی طاری (1360) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهره صمدی طاری (1360)
نام اثر : از مجموعه شتابزدگی بی‌پایان

امضاء: «Tahereh Samadi Tari 2013» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
240×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه شتابزدگی بی‌پایان

امضاء: «Tahereh Samadi Tari 2013» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
240×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

درباره اثر

در دنیای تخیل صمدی، هیچ‌چیز پایان ندارد، همه چیز در حال گذر و «شتابزدگی»، به سوی هدفی «بی‌پایان» و در جریانی مداوم است. گویی مانند قوه تخیل و اندیشه بشر که لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد، هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز در حرکت به سوی آینده و پیشی گرفتن از حال خلاصه می‌شود. شاید بتوان گفت تنها عنصر ثابت در نقاشی‌های طاهره صمدی، همین پویایی مداوم است. تجربه‌ای آشنا برای انسان معاصر، که هر لحظه در گذر زندگی، جوشش، خروش، حرکت و فعالیت را تجربه می‌کند.
هر چند زمان در عصر حاضر بی‌محابا و شتابزده می‌گذرد، اما آنچه این گذر را غریب‌تر می‌نماید، عدم دستیابی و شناخت واقعی از بطن انسان‌ها‌ست. موجوداتی که آنچنان در پیچیدگی‌های روحی و درونی خود گم شده‌اند که شاید شناختشان ناممکن باشد.
در نقاشی حاضر، گویی هنرمند تلاش دارد تا مخاطب را به تأملی دوباره در هویت انسان‌نماهای پیرامون دعوت کند و دریچه‌ای بگشاید به ناخودآگاه درون و پیچیدگی ذهن و اندیشه، در آینده‌ای نه چندان دور. هرچند که در نگاه نخست، با صحنه‌ای آشنا از انواع «ماشین‌های تکنولوژیکِ» زندگیِ حال، مواجه می‌شویم، اما ترکیب غریب سوژه با محیط و به‌کارگیری رنگ‌های فرازمینی، نوعی حس ناآشنایی و غربتِ مکانی را در ذهن متبادر می‌سازد که نگاه به آینده دارد.
گویی پیکره‌های انسان‌نمای نقاشی، در فضایی نه آنچنان زمینی و نه چندان ماورایی، در تکاپو و جنبش‌اند. تعلیقِ فضا از یک سو و ناآشنایی زمانی و مکانی از سوی دیگر، ذهن مخاطب را درگیر دغدغه‌های شخصی و درونی، در بطن تفکری ماورایی می‌کند.
با تأمل در گستره نقاشی و هم‌آوا شدن با هارمونی بصری آن، می‌توان برای لحظاتی از حصار دائمی زمان و مکان، که همواره آدمی را در‌برگرفته، جدا شد و در تخیل نقاش‌، تعلیق را تجربه کرد.
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از طاهره صمدی طاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.