89 نصرت الله مسلمیان (1330) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: نصرت الله مسلمیان (1330)
نام اثر :

امضاء: «مسلمیان 2005» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
220×167 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «مسلمیان 2005» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
220×167 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

درباره اثر

اثر حاضر نمونه‌ای شاخص از شیوه منحصر به فرد مسلمیان است که با بهره‌گیری از رویکرد نقاشی آبستره و کاربست عناصری ملهم از نقاشی مینیاتور ایرانی به آن رسیده است. این شیوه در محتوا نوعی ایده‌آلیسم رمانتیک است که اکنون نمونه‌ای مهم و تاثیرگذار در هنر معاصر ایران محسوب می‌شود.
نقاشی نصرت‌الله مسلمیان نمونه‌ شاخصی است از درآمیختن هنر با دغدغه‌های روشنفکری؛ استفاده از نیروی تأثیرگذار تصویر و عناصر بصری برای تأکید بر آلام بشری و نگرانی‌های تاریخی. الگوی اصلی نقاشی مسلمیان در بیش از دو دهه اخیر، تابلوهایی است بزرگ با مضامینی انتقادی مرکب از عناصری واقع‌نما و انتزاعی که در ارتباطی بصری و مفهومی با یکدیگر به روی زمینه‌ای تک‌رنگ ظاهر شده‌اند. قدرت چشمگیر او در سازمان‌دهی این عناصر و تعامل خلاق آنها با فضای خالی، به کیفیت پیچیده‌ای از دیالکتیک شکل و زمینه منتهی می‌شود که در نقاشی معاصر ایران استثنایی است.
نتیجه کار نقاشی‌هایی‌ است اکسپرسیونیستی با درون‌مایه‌ای محزون و تراژیک که درعین‌حال از کیفیت بصری جذاب و چشمگیری نیز برخوردار هستند.
ترکیب‌های متباین و زبان دوپهلوی آثار او از یک سو ریشه در پس‌زمینه فرهنگ ایرانی و به‌ویژه ادبیات فارسی دارد؛ با اشارات تمثیلی و میل مفرط به کنایه و استعاره و پرهیز از صراحت در بیان، و از سوي دیگر به یک نظام ذهنی برآمده از تلقی‌های دوگانه افلاطونی در رویارویی مستمر منطق و احساس، واقعی و خیالی، عینی و ذهنی و مردانه و زنانه اشاره داشته که در کار مسلمیان در مواجهه فاجعه و زیبایی، آرامش و بحران، و عشق و خشونت نمود یافته است. این پارادوکس‌های مفهومی به گستره فرم و ترکیب هم نفوذ کرده و مجموعه‌ای از تضادها و کشمکش‌های بصری را باعث شده است.
در این آثار نیز حالت محزون و اندوهگین با وجه جنسیتی زنانه درهم آمیخته، در حالی که تمامی فیگورهای دیگری که در این ترکیب‌ها پدیدار می‌شوند، مرد هستند و به دور از حس اندوه. روشن است که مردان در این تاریخ پرمصیبت، نقش آنتاگونیست را ایفا می‌کنند و زنان همچون شاهدانی مغموم، در مقام پروتاگونیست ظاهر می‌شوند.
جهان تصویری مسلمیان چند‌لایه و به‌دور از یکپارچگی در سبک و روش است، گو اینکه به اغتشاش و هرج‌ومرج بصری نیز نمی‌انجامد؛ یک نقاشی ترکیبی با اجرای نسبتاً دقیق فیگورها و پرداخت واقع‌گرایانه پرتره‌ها در کنار ضربه قلم‌های کنشی و حتی چکاندن هیجانی رنگ به روی بوم در فضایی کاملاً انتزاعی.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از نصرت الله مسلمیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.