68 محمد احصایی (1318) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد احصایی (1318)
نام اثر :

امضاء: «M.Ehsaei 15 م.احصایی 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
173×173 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «M.Ehsaei 15 م.احصایی 94» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
173×173 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

درباره اثر

ضربه‌قلم‌های کنشی محمد احصایی در اثر حاضر با قدرت و انرژی فراوان فرم‌های نوشتاری رقصان و پیچانی را در پیرامون یک دایره همچون اجرام سماوی شکل داده‌اند. این حرکت دایره‌وار که با ذکر نام حق همراه است، به‌طور تلویحی به رقص عرفانی سماع کنایه دارد و در عین حال اشاره‌ای است به مفهوم چرخه زندگی یا دایره مینا و نیز چرخ دوار گیتی.
نیروی جنبشی حروف سیال و ضربه‌قلم‌های حالت‌گرای آبی روی زمینه سفید، نمونه شاخصی از سری «الفبای ازلی» احصایی را در ابعادی بزرگ پدید آورده است. این سری یکی از مهم‌ترین دوره‌های کاری وی محسوب می‌شود که خلق آن‌ها از میانه دهه 1350 آغاز شده و در مارکت داخلی و بین‌المللی موفقیت‌هایی را به‌دست آورده است. محمد احصایی در این آثار با فاصله گرفتن از خوشنویسی کلاسیک و اصول و قواعد جزمی آن، بر جنبه نقاشانه خط متمرکز شده تا با الهام از سنت مراقبه‌گونه سیاه مشق، نوعی نقاشی آبستره تغزلی و رفتارنما را خلق نماید. این فرآیند نهایتاً به دور شدن هنرمند از مفهوم کاربردی خط و وظیفه ذاتی آن در خوانش زبانی و خلق معنا منجر شده تا یک کالیگرافی شخصی با واژگانی نقاشانه متأثر از الگوی مدرنیستی نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی پدیدار شود.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 68 از محمد احصایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.