1 هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : پازل عشق

امضاء: «HADi 4/4 2020» (روی اثر)
برنز
38×40×148 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 4 از تعداد 4 نسخه+ یک نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پازل عشق

امضاء: «HADi 4/4 2020» (روی اثر)
برنز
38×40×148 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 4 از تعداد 4 نسخه+ یک نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از هادی روشن‌ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.