104 هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : عشق را آغاز هست، انجام نیست

امضا: «HADi 22» (روی اثر)
ورق آهن و رنگ ماشین
67×62×82 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عشق را آغاز هست، انجام نیست

امضا: «HADi 22» (روی اثر)
ورق آهن و رنگ ماشین
67×62×82 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از هادی روشن‌ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.