35 هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : محمل لیلی
امضا: «HADi 2023» (روی بدنه)
استیل ضدزنگ
43×50×196 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 700,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 770,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : محمل لیلی امضا: «HADi 2023» (روی بدنه) استیل ضدزنگ 43×50×196 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از هادی روشن‌ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.