130 هادی روشن ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : گرداب عشق

امضاء: «روشن ضمير 1390» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
185×185 سانتي متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گرداب عشق

امضاء: «روشن ضمير 1390» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
185×185 سانتي متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 130 از هادی روشن ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.