2 هادی روشن ضمیر (1351) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن ضمیر (1351)
نام اثر :

امضاء: «روشن‌ضمیر 1392» (پایین وسط)
اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «روشن‌ضمیر 1392» (پایین وسط)
اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
170×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از هادی روشن ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.