8 هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن‌ضمیر (متولد 1351)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 8 از هادی روشن‌ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.