2 هادی روشن ضمیر (1351) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی روشن ضمیر (1351)
نام اثر : رویش

امضاء : «روشن ضمیر 1392 ،Roshanzamir 2013» فارسی و انگلیسی
اکریلیک روی بوم
185×185 سانتی متر
تاریخ اثر:1392


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 13,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : رویش

امضاء : «روشن ضمیر 1392 ،Roshanzamir 2013» فارسی و انگلیسی
اکریلیک روی بوم
185×185 سانتی متر
تاریخ اثر:1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از هادی روشن ضمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.