31 رضوان صادق زاده (متولد 1343) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق زاده (متولد 1343)
نام اثر : سال سگ

امضاء: «صادق زاده 96» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت 120×100 سانتیمتر، در مجموع 240×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سال سگ

امضاء: «صادق زاده 96» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت 120×100 سانتیمتر، در مجموع 240×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

درباره اثر

دیوارها برای رضوان صادق‌زاده به همان اندازه که تجسمی از یک مانع به حساب می‌آیند، برانگیزاننده حرکت نیز هستند. به کمک این دیوارهای وسیع، نقاشی‌های او شکلی ساختارمند به خود می‌گیرند. از این جهت آثارش از یک سو یادآور آثار «تادو آندو»، معمار معاصر ژاپن است و از سوی دیگر با آثار نقاشان مکتب هرات به‌ویژه «میر خلیل مصور» قرابت پیدا می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از رضوان صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.