47 گلناز فتحی (متولد 1351) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (متولد 1351)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 07» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 07» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

درباره اثر

گلناز فتحی از جمله هنرمندان نقاشیخط است که نگاه خاص خود به تایپوگرافی را از دل سال‌ها ممارست در سنت خوشنویسی فارسی به دست آورده است. با این حال عشق به فرم و انحناء در خط و نگارش فارسی، او را به وادی نقاشی و بهره‌وری از خط به عنوان عنصری که می‌تواند صرفاً از برای دیده شدن و نه خوانده شدن نگارش شود، کشاند.

در تمامی نقاشیخط‌هایی که فتحی تاکنون انجام داده، نوعی حس مراقبه با خط و نوشتار دیده می‌شود. گویی هنرمند در خلسه‌ای فرو رفته و در جدایی از عالم معنا خطوط را به صورت اورادی بر صفحه بوم می‌نشاند. این نگارش خطوط، همان هیچ چیز نوشتن است و در این خط‌ورزی، خوانش از خط جدا شده و فرم به مثابه امر ناخوانا عیان می‌شود.

در تابلوی پیش‌رو نگارش خطوط در جاگیری کنار یکدیگر، فرم بته‌جقه را شکل می‌دهند که یکی از نشانه‌های هنر ایرانی اسلامی و نمادی از سرو، ایستایی و جاودانگی است. این چینش ریتمیک بته‌جقه‌های مثناشده در کنار یکدیگر، به واسطه سطح سیاه در بالای تابلو به تعادل می‌رسد. نوع رنگ‌گذاری سطوح، لکه قرمز بر سطح سیاه و بیرون‌زدگی رنگ‌ها که به واسطه شره‌های آن‌ها تشدید می‌شود، بر بیان اکسپرسیونیستی نقاشی می‌افزاید. انرژی مستتر در پس خطوط و سطوح به واسطه خلوص رنگ زرد زمینه تشدید می‌شود. گویی همه چیز در یک آن، در لحظه‌ای خاص و در جدایی از زمین و زمان شکل گرفته و جاودانه می‌شود و در این میان آن‌چه به خطوط معنا می‌دهد نه خوانش که جدایی از مفهوم زبانی است. گلناز فتحی در این باره می‌گوید: «من عاشق فرم خط هستم و با دیدن هر فرم خطی اعم از لاتین، ژاپنی، چینی و… منقلب می‌شوم. مفهوم آخرین چیزی است که من می‌خواهم»[1].

 

[1] . مصاحبه هنرمند با سایت ایران آرت.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.