82 گلناز فتحی (متولد 1351) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 2020» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 2020» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

درباره اثر

نقاشی‌های گلناز فتحی تلاش برای برقراری نوعی گفت‌وگو و با هدف ایجاد فضایی ساختارمند با گرایش به آبستراکسیون از عنصر نوشتار است که در عملی نقاشانه، فرم‌های بی‌شکلی را به شکل و متن‌های فارغ از معنا را به معنا تبدیل می‌کند. در حقیقت آثار فتحی بیش از آن‌که نقاشیخط باشند دارای زیبایی‌شناسی نقاشانه هستند و تلاش او ناظر بر عملکرد فرمی خوشنویسی و تبدیل آن به گزاره‌هایی چندوجهی و متمایز از سنت خوشنویسی است. در این فرایند است که فتحی می‌کوشد تا چارچوبی انعطاف‌پذیر و پویا را برای درکی نوین از اشکال حروف و نوشتار فارسی پیش روی بیننده به تصویر بکشد.

تابلوی حاضر، نمونه‌ای شاخص از چنین رویکردی است و متعلق به تازه‌ترین دوره آثار این هنرمند در عرصه نقاشی با نوشتار و نشان‌دهنده سبک تکامل‌یافته اوست. سبکی که سرآغازش را می‌توان در کارهای دهه هشتاد فتحی سراغ گرفت. سبک وی در این اثر تا مرز نقاشی‌ آبستره اکسپرسیونیستی پیش رفته و نتیجه مطالعات هنرمند در به‌کارگیری رنگ و وارد کردن اصول نقاشی مدرن در ساختار خط‌نگاره‌های فارغ از معناست.

در اثر پیش‌رو، گسست از سنت خوشنویسانه از طریق ورود به جهان انتزاع و درک ظرفیت‌های نقاشی مدرنیستی با به‌کارگیری جسورانه عنصر رنگ و سرعت حرکت بداهه قلم سامان یافته است. در این‌جا سنت تنها در مواجهه با امر مدرن و درک مفهوم هنر در چارچوب بافتاری معاصر معنا پیدا می‌کند. فرصتی برای درک تجربه نگاه از چشم نقاش که با فاصله گرفتن از ساحت آشنای کالیگرافی ایرانی و بازشناسی ارزش‌های نقاشی انتزاعی غربی ممکن می‌شود.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.