64 گلناز فتحی (متولد 1351) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (متولد 1351)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 2008» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
125×156 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «Golnaz Fathi 2008» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
125×156 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.