40 گلناز فتحی (1351) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: گلناز فتحی (1351)
نام اثر :

امضاء : «Golnaz Fathi 2010» انگلیسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
170×142 سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء : «Golnaz Fathi 2010» انگلیسی (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
170×142 سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از گلناز فتحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.