90 قاسم حاجی زاده (1326) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم حاجی زاده (1326)
نام اثر :

امضاء: «GH.HAjiZADEH 1979» (بالا چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
128×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1358


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «GH.HAjiZADEH 1979» (بالا چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
128×155 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1358

درباره اثر

دوری از وطن نوستالژی را در ذهن و روح حاجی‌زاده فعال می‌کند و او دست به بازسازی دوباره خاطرات، ناکامی‌های تجربه‌کرده و واقعیت‌ها می‌زند. واقعیت در ذهن تحلیل‌گر هنرمند بارور شده، گاهی کیچ‌گونه و به نوعی با لهجه باروک، توسط فضای صمیمی خانواده، تصویر سیاستمداران و یا استقرار نظامی به تصویر کشیده می‌شود. شخصیت‌های نقاشی‌های حاجی‌زاده معقول یا مضحک، ژولیده یا متفکر از هر نوعی که باشند هرگز تهاجمی نیستند. شخصیت‌های کمدی انسانی او هرگز نگران نیستند، با زندگی متفاوت، با زمان خود بیگانه نیستند.

حاجی‌زاده با لحنی بازیگوشانه و دراماتیک به مخاطب می‌گوید که فرار از خود امری بسیار دشوار است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 90 از قاسم حاجی زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.