120 رضا درخشانی (متولد 1331) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا درخشانی (متولد 1331)
نام اثر : شکار سبز در سبز

امضاء: «رضا درخشانی R.D 2011» (پشت اثر)
رنگ روغن و اکلیل روی بوم
دو لته‌ای، هر‌کدام 251×101 سانتی‌متر، در مجموع 502×101 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 500,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شکار سبز در سبز

امضاء: «رضا درخشانی R.D 2011» (پشت اثر)
رنگ روغن و اکلیل روی بوم
دو لته‌ای، هر‌کدام 251×101 سانتی‌متر، در مجموع 502×101 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 120 از رضا درخشانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.