69 رضا درخشانی (متولد 1331) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا درخشانی (متولد 1331)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «D 08» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
86×269 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

برآورد قیمت : 4 - 3 میلیارد تومان

رقم برنده مزایده: 3,100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 3,410,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «D 08» (پایین چپ) ترکیب‌مواد روی بوم 86×269 سانتیمتر تاریخ اثر: 1386

درباره اثر

تابلوهای بزرگ و عظیم رضا درخشانی، صحنه درشت‌نمایی و وسعت بخشیدن به دستاوردهای کهن نگارینه‌های شرقی است که در بیانی معاصر بازآفرینی می‌شوند. آن‌چه به واسطه سنت‌های نگارگری ایرانی در پرداخت به جزییات، کوچک، ظریف و جزیی بود در این تابلوها وسیع، سترگ و کلی به نمایش گذاشته می‌شود و بدین طریق وجهی پنهان و پوشیده شده در هنر دوران کهن در بیانی نو مجال دیده شدن می‌یابد.

درخشانی در خلق تابلوهای نقاشی خود، بداهه‌پردازی می‌کند و بدین طریق با ورود به ساحت شهودگرایانه هنر، اتفاق و حادثه ناخواسته را در شکل‌گیری اثر دخیل می‌کند که هم وابسته به نگرش‌های مدرنیستی است و هم از آن‌گرایی و شهود شرق‌گرایانه برخوردار است.

اثر پیش‌رو به مجموعه گل‌ومرغ‌ها تعلق دارد. در این مجموعه، هنرمند فرم‌های مختلف گیاهی را مجسم می‌کند و به سنت آشنای گل‌ومرغ‌سازی در نقاشی ایرانی اشاره دارد؛ همچنین پرداخت به عنصر گیاهی به عنوان سوژه هنری ریشه در اسلیمی‌ها، ختایی‌ها، درخت نخستین و نگرش تزیینی هنر شرق دارد که بعدها بنیان اندیشه مدرنیستی را در دوره ویکتوریایی غربی پایه می‌گذارد. با این حال این عناصر تزیینی به واسطه نوع رنگ‌گذاری و حجم سطوح رنگی و رد قلم‌موها بر بستر بوم، از بیان تزیینی جدا شده و نگره‌ای اکسپرسیونیستی می‌یابد که در آن می‌توان حالت هنرمند در روند خلق اثر هنری را دنبال کرد. درخشانی به تبعیت از سنت نگارش و خوشنویسی در نگاره‌های ایرانی، از حروف و کلمات در بسترسازی زمینه بهره می‌گیرد، مثلاً در اثر حاضر، کلمه مانند «مرغ» درست بالای تصویر پرنده و در میانه اثر، تداعی‌کننده همین سنت در توضیح تصاویر اثر است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 69 از رضا درخشانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.