107 رضا درخشانی (متولد 1331) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا درخشانی (متولد 1331)
نام اثر : پیکار زرفام

امضاء: «رضا درخشانی 1389 R.D 2010» (پایین چپ)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت 267×130 سانتی‌متر، در مجموع 534×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 460,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پیکار زرفام

امضاء: «رضا درخشانی 1389 R.D 2010» (پایین چپ)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر‌لت 267×130 سانتی‌متر، در مجموع 534×130 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از رضا درخشانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.