59 کوروش شیشه‌گران (متولد 1324) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش شیشه‌گران (متولد 1324)
نام اثر : گره

امضاء: «شیشه‌گران 87 KOOROSH» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
135×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : گره

امضاء: «شیشه‌گران 87 KOOROSH» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
135×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 59 از کوروش شیشه‌گران به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.