1 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : اسماء الله از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «آستانه2017 3/3» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396
شماره 3 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسماء الله از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «آستانه2017 3/3» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396
شماره 3 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.