79 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عملکرد گل‌ها
امضا: «Astaneh 2023» (پایین چپ)
آلومینیوم و فولاد
150×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه عملکرد گل‌ها امضا: «Astaneh 2023» (پایین چپ) آلومینیوم و فولاد 150×110 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.