1 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : از مجموعه عملکرد گل‌ها

امضاء: «آستانه 2019» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
9×150×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 320,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عملکرد گل‌ها

امضاء: «آستانه 2019» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
9×150×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.