49 علیرضا آستانه (1361) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (1361)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیرک

امضاء: «آستانه 2014 1/3» (روی بدنه)
آهن
50×50×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 1 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه دیرک

امضاء: «آستانه 2014 1/3» (روی بدنه)
آهن
50×50×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 1 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از علیرضا استانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.