72 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «آستانه 2016» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «آستانه 2016» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 72 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.