33 علیرضا آستانه (متولد 1361) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آستانه (متولد 1361)
نام اثر : از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «2019 آستانه» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
150×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک نسخه


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عملکرد گل ها

امضاء: «2019 آستانه» (پایین چپ)
آلومینیوم و استیل
150×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398
تک نسخه

درباره اثر

علیرضا آستانه از جمله هنرمندان جوانی است که توانسته از ترکیب حروف خوشنویسی فارسی با روشی خلاقانه، حجم‌ها و نقشبرجسته‌هایی بیافریند که پرقدرت و نوآورانه هستند. در اثر حاضر ترکیب و چرخش دوار حروف شکل دو دایره در هم‌تنیده را پدید آورده‌اند، فرم دایره در اندیشه شرقی و حکمی عرفانی اسلامی نماد وحدت و تناسب است. به‌کارگیری چرخش و گردش در فرم حروف هر دایره چون حرکتی از سماع به نظر می‌رسد.

آستانه با بهره‌گیری از تمامی این معانی، دست به آفرینش اثری از آهن زده که ذهن را به مفهوم‌گرایی ورای فرمالیسم سوق می‌دهد. انباشتگی حروف و کلمات به خط خوش نستعلیق شکسته، اثر را از ترکیب فرمالیستی محض خارج می‌کند. این انباشتگی و چندلایه بودن حروف، معنای کلام را مبهم می‌سازد تا کلمات در هاله‌ای از ابهام مفهومی قرار گیرند و بدین ترتیب ضمن تأکید بر بعد زیبایی‌شناسانه حروف، بر معنای رمزی و نشانه‌های شکلی تأکید می‌شود.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از علیرضا آستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.