91 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

اکریلیک روی بوم
175×125 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

اکریلیک روی بوم
175×125 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.