94 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب
امضا: «1402-Tabatabai 2023 » (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب امضا: «1402-Tabatabai 2023 » (پایین چپ) اکریلیک روی بوم 200×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.