55 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب

امضا: «Tabatabai 2022 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×115 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه جهش بازتاب

امضا: «Tabatabai 2022 1401» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×115 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.