94 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : از مجموعه صلح غمگین

امضاء: «1395-Tabatabai 2016» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×125 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه صلح غمگین

امضاء: «1395-Tabatabai 2016» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×125 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.