50 محمد طباطبایی (متولد 1366) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (متولد 1366)
نام اثر : جهش بازتاب

امضاء: «1400-Tabatabai 2021» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
240×135 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جهش بازتاب

امضاء: «1400-Tabatabai 2021» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
240×135 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.