119 محمد طباطبایی (1366) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد طباطبایی (1366)
نام اثر : از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

امضاء: «1393- Tabatabai 2014» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

امضاء: «1393- Tabatabai 2014» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 119 از محمد طباطبایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.