28 بهمن دادخواه (متولد 1319) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن دادخواه (متولد 1319)
نام اثر : گروگان‌

امضاء: «Dadkhah 80 3/8» (روی بدنه)
برنز
13×20×14 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1359
شماره 3 از تعداد 8 نسخه
- اثر حاضر در کتاب «هنر معاصر ایران» چاپ دوم (ص 242) به کوشش حمید کشمیرشکن، نشر نظر (1393) به چاپ رسیده است.
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در دهمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 420,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گروگان‌

امضاء: «Dadkhah 80 3/8» (روی بدنه)
برنز
13×20×14 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1359
شماره 3 از تعداد 8 نسخه
- اثر حاضر در کتاب «هنر معاصر ایران» چاپ دوم (ص 242) به کوشش حمید کشمیرشکن، نشر نظر (1393) به چاپ رسیده است.
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در دهمین حراج تهران ارایه شده است.

درباره اثر

مجموعه گروگان‌های بهمن دادخواه انسان‌های رنج‌کشیده‌ای را به نمایش می‌گذارند که اسارت خود را با حالات مختلف به مخاطب بازمی‌نمایانند. گروگان‌هایی که زندگی واقعی خود را گم کرده و تصویری عمیق و منزوی از انسان عصر حاضر را به او ارایه می‌دهند.

دادخواه مانند اکسپرسیونیست‌های آلمانی با گرایش به تاریخ معاصر و روی آوردن به آن، با تمام انرژی خود در برابر ساز و کارهای تولیدی مدرنیته طغیان می‌کند و به دنبال به تصویر کشیدن زندگی با تجربه مستقیم درام‌های فردی و بیان آن‌هاست، همان چیزی که دقیقاً واژه «اکسپرسیون» بر آن دلالت دارد.

این هنرمند با استفاده از فیگوراسیون‌های کج و معوج، زمخت و خشن و حذف همه نمادپردازی‌ها، شخصیت‌هایی با مقیاس‌های اغراق‌شده می‌آفریند که در آن واحد نگرشی عینی و ذهنی از جهان ارایه می‌کنند، عینی به واسطه خود اثر هنری و ذهنی به واسطه اراده و انگیزشی که هنرمند و مخاطب از طریق آن با واقعیت مواجه می‌شوند.

این مجسمه‌ها را می‌توان تجسم وضعیت بشر امروز دانست. انسانی منفعل که بر یک مکعب مستطیل ساده نشسته و تنهایی، اضطراب، سرگردانی و انزوای خود را به مخاطب گوشزد می‌کند و بی‌پناه، بی‌مکان و بی‌هدف به نقطه نامعلومی در ابدیت خیره مانده است. دادخواه بدین ترتیب موقعیت بغرنج خود را به نمایش می‌گذارد.

سری مجسمه‌های گروگان‌های بهمن دادخواه بارها در حراج‌های بین‌المللی ارایه شده است.

 

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از بهمن دادخواه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.