37 بهمن دادخواه (1319) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن دادخواه (1319)
نام اثر : از مجموعه گروگان‌ها

امضاء: «Dadkhah 97 EA l» (روی پایه)
برنز
14×12.5×44 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376
این اثر نسخه 1 هنرمند از تعداد 8 نسخه به علاوه 2 نسخه هنرمند می‌باشد.


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه گروگان‌ها

امضاء: «Dadkhah 97 EA l» (روی پایه)
برنز
14×12.5×44 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376
این اثر نسخه 1 هنرمند از تعداد 8 نسخه به علاوه 2 نسخه هنرمند می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از بهمن دادخواه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.