66 مهدی ویشکایی (1385-1299) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی ویشکایی (1385-1299)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ویشکائی 45» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
85×103 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1345
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 4,000 - 3,000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 320,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ویشکائی 45» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
85×103 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1345
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

درباره اثر

مهدی ویشکایی نقاش نوگرا و چیره‌دستی است که بیشتر به واسطه گرایش اکسپرسیونیستی شناخته می‌شود. اغلب آثار او را پرتره‌هایی تشکیل می‌دهند که با ضربه‌های سریع و پهن قلم و اغراق در ابعاد و جزییات به تصویر درآمده‌اند. این پرتره‌ها را می‌توان به عنوان اولین نمونه نقاشی‌های اکسپرسیو در نقاشی نوگرای ایران قلمداد کرد.

ویشکایی با شیوه رنگ‌گذاری خاص، با حرکات تند و خشن و ضربه‌قلم‌های قدرتمند با رنگ‌های غلیظ و لکه‌ای تلفیقی از دو سبک آغازین نقاشی مدرنیستی یعنی امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم را در آثارش به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب به بیانی شخصی و منحصر به‌فرد دست می‌یابد. حضور شخص و درک شخصیت سوژه در خلق پرتره برای او از اهمیت خاصی برخوردار است و بیانگر دقت هنرمند در پرداختن به حال و هوای سوژه و اغراق در خصوصیاتی است که در چهره او نمایان می‌شود.

چنانکه در اثر حاضر نیز مشاهده می‌شود، مهارت و سرعت او در رنگ‌گذاری منجر به پدید آمدن بافتی می‌شود که به کل اثر انسجام و وحدتی بصری می‌بخشد. او به خوبی از پهنا و ضخامت قلم برای رنگ‌گذاری استفاده کرده است. در بافت لباس ضربه‌قلم‌ها پهن‌تر می‌شوند و جزییات کمتری را به نمایش می‌گذارند. در موها و سپس در چهره ظریف‌تر شده و مجالی برای بازنمایی اجزای صورت باقی می‌گذارند. هنرمند به این طریق توجه مخاطب را به خود چهره جلب می‌کند و در نهایت، مجموعه ضربه‌قلم‌های ریز و درشتی که هر یک در جای خود نشسته‌اند، بیننده را به درکی از پرتره سوق می‌دهند که فراتر از یک بازنمایی واقع‌گرایانه است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 66 از مهدی ویشکایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.