9 منوچهر نیازی (متولد 1315) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: منوچهر نیازی (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2014» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


- تصویر اثر در کتاب "خیزش خیال" به کوشش گالری مژده به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «نیازی M.Niazi 2014» (پایین چپ)
رنگ‌‌روغن روی بوم
180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

- تصویر اثر در کتاب "خیزش خیال" به کوشش گالری مژده به چاپ رسیده است.

درباره اثر

آثار منوچهر نیازی پیوندی ناگسسته و دوسویه با موسیقی و طبیعت دارند به‌گونه‌ای که تفسیر و واکاوی آثارش، ملزوم خوانش موازی با موسیقی کلاسیک است. او طبیعت را با جان‌مایه عشق به موسیقی به تصاویری «خیال انگیز» و  «همگون» از طبیعت و انسان بدل کرده که تخیل مخاطبش را در فضایی که بین رئالیسم و رمانتیسم در نوسان‌اند؛ به پرواز در می‌آورد. اثر حاضر که در کتاب خیزش خیال نیز به چاپ رسیده گواه این مدعاست؛ ضربه‌ها و شیارهای کاردک و همچنین برخورد ساده و خاص وی با رنگ‌روغن که از ویژگی‌های قابل شناسایی تکنیکی اوست به خوبی در این تابلو دیده می‌شوند و تجسمی جدید و بیانی نو از طبیعت را در برابر مخاطب خود قرار می‌دهند. حضور پررنگ او در عرصه نقاشی ایران و نمایشگاه‌های متعددش در خارج از کشور از او چهره‌ای برجسته در عرصه هنرهای تجسمی ساخته است .

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از منوچهر نیازی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.