1 ناصر اویسی (1313) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر اویسی (1313)
نام اثر :

امضاء: «Ovissi» (پایین راست)
رنگ‌روغن و ورق طلا روی بوم
168×89 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اوایل دهه 80


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Ovissi» (پایین راست)
رنگ‌روغن و ورق طلا روی بوم
168×89 سانتی‌متر
تاریخ اثر: اوایل دهه 80

درباره اثر

در این اثر تمام موتیف‌های تصویری، نشان از یک هنر شرقی دارد. اسب‌های سرکش، استفاده از ورق طلا و خط آشنای فارسی، از این دست نشانه‌ها هستند. حضور خرامان اسب‌ها در تصویر، با قوس‌هایی اغراق‌شده در بدن و تزیین آن‌ها با خوشنویسی فارسی، فضای تغزلی شعر فارسی را به خاطر می‌آورد. بازیگوشی نقاش و میدان دادن به نوعی رمانتیسیسم ایرانی، موجب می‌شود که آثار وی گاه بین نقاشی و تصویرسازی در نوسان باشند و در نهایت این فضا به دنیایی عاری از خشونت منجر شود.
با اینکه اویسی به‌طور مشخص از آغازگران مکتب سقاخانه به شمار نمی‌آید، اما با توجه به اسلوبی که برگزیده می‌توان ادامه جریان سقاخانه که از دهه 1340 آغاز شده را در آثار وی دنبال کرد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از ناصر اویسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.