1 محمود زنده‌رودی (متولد 1322) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد 1322)
نام اثر : بسم …

ترکیب مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 1,600 - 1,200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بسم …

ترکیب مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.