76 محمود زنده‌رودی (متولد1322) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد1322)
نام اثر : کوروش

امضاء: «محمود زنده‌رودی Zende 2014 و مهر هنرمند» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
80×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393
-این اثر در کتاب "محمود زنده رودی" (ص 170) به کوشش فرانسیس زنده رودی، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (1394) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 180,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کوروش

امضاء: «محمود زنده‌رودی Zende 2014 و مهر هنرمند» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
80×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393
-این اثر در کتاب "محمود زنده رودی" (ص 170) به کوشش فرانسیس زنده رودی، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (1394) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.