43 محمود زنده‌رودی (متولد1322) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد1322)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « Zende 2015 و مهر هنرمند» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
206×205 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 700,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « Zende 2015 و مهر هنرمند» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
206×205 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.