60 محمود زنده‌رودی (متولد1322) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد1322)
نام اثر : ستایش

امضاء: «محمود زنده رودی Zende 2014» (پایین چپ)
کلاژ و اکریلیک روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
-این اثر در کتاب "محمود زنده رودی" (ص 143) به کوشش فرانسیس زنده رودی، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (1394) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ستایش

امضاء: «محمود زنده رودی Zende 2014» (پایین چپ)
کلاژ و اکریلیک روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
-این اثر در کتاب "محمود زنده رودی" (ص 143) به کوشش فرانسیس زنده رودی، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (1394) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 60 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.