87 محمود زنده‌رودی (متولد 1322) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود زنده‌رودی (متولد 1322)
نام اثر : راه شیری

امضاء: «Zende 2018 » (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 15000 - 10000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : راه شیری

امضاء: «Zende 2018 » (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
300×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از محمود زنده‌رودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.