11 عبدالرضا دریابیگی (1391-1309) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1391-1309)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 78» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
159×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1357
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 15000 - 10000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 1,100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 78» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
159×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1357
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

درباره اثر

نقاشی‌های عبدالرضا دریابیگی را می‌توان تجسم آرامش‌بخش فضایی رویایی دانست که در مناظر ژرف و آرام وی سکنی گزیده است. کمینه‌گرایی و پرهیز از بازنمایی اشیاء و دست‌ساخته‌های بشر از شاخص‌ترین ویژگی‌های آثار او محسوب می‌شوند. اغلب این نقاشی‌ها فضایی مه‌آلود از منظره‌ای در دوردست را به تصویر می‌کشند که از حضور انسان تهی است و به واسطه رنگ‌های هارمونیک، کادر افقی و کمینه‌گرایی در بازنمایی جزییات نشان از ابدیتی دارند که در روح طبیعت جاری است.

نقاشی‌های دریابیگی تجلی اندیشه‌های عرفانی او هستند. وی خلوص نیت و صفای یک انسان را در صحراهای بی آب و علف مجسم کرده و در آثارش مناظر جغرافیایی را با مفاهیم عرفانی پیوند داده است. به عقیده هنرمند اصل و پایه همه چیز بر مبنای آرامش و سکون گذاشته شده و این‌گونه فضاهای بی‌کران حیرت او را برانگیخته‌اند. وی نه تنها انسان، بلکه تمام موجودات کره زمین، از درخت و انسان و حیوان را در مقابل عظمت بیکران هستی کوچک و ناچیز می‌شمارد و آن‌ها را مانع رسیدن به آرامش و سکون می‌داند. به همین دلیل است که در آثارش از حضور انسان‌ها و درختان و دیگر موجودات خبری نیست.

چنان‌که در اثر حاضر نیز دیده می‌شود، در اغلب این منظره‌پردازی‌ها سهم آسمان در ترکیب‌بندی دوچندان است و رنگ‌ها چنان با ملایمت در هم حل شده‌اند که توهمی رویاگونه را به نمایش می‌گذارند. هارمونی و هماهنگی که بر همه اجزای اثر حکمفرماست ریشه در روحیه و سکوتی دارد که در زندگی خانوادگی‌اش جریان داشت. دریابیگی عاشق صلح و سکوت بود و سعی در به تصویر کشیدن این آرامش و سکون داشت.

حتی آسمان و زمین در این اثر به یک رنگ درآمده‌اند و کنتراست چندانی را به نمایش نمی‌گذارند. تنها چیزی که در تصویر دیده می‌شود، تپه‌ماهورهایی هستند که به نرمی در مرز میان زمین و آسمان بر افقی در دوردست شکل گرفته‌اند و هیچ نشانی از حیات بشری در آن دیده نمی‌شود. وقتی حضور انسان و موجودات از میان می‌رود، تمامی شور و شرها و ناآرامی‌ها نیز صحنه را ترک می‌کنند و عالمی را متصور می‌شوند که ازلی و ابدی است. در نقاشی‌های نیمه‌انتزاعی دریابیگی زمینه برای توسن خیال مهیا می‌شود تا در بی‌کرانه آن بتازد و روایتگر عواطف و احساسات ناب باشد؛ عالمی بکر و آرمانی که با فاصله گرفتن از واقع‌گرایی محض مخاطب را به تأمل و تعمق در خویش فرا می‌خواند و بی‌آن‌که ذهنش را مغشوش کند، او را به صلح درونی دعوت می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.