7 عبدالرضا دریابیگی (1391-1309) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1391-1309)
نام اثر : سطح آب

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 75» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
125×65 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
این اثر در قسمت بالایی اندکی مرمت شده است.
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در نهمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سطح آب

امضاء: «دریابیگی Daryabeigi 75» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
125×65 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1354
این اثر در قسمت بالایی اندکی مرمت شده است.
پیشینه:
این اثر در سال 1397 در نهمین حراج تهران ارایه شده است.

درباره اثر

مناظر ژرف و آرام میرعبدالرضا دریابیگی تجسم دنیایی بیکران همراه با آرامش است. وی که از نسل دوم نقاشان نوگرای ایران به شمار می‌رود، سنت منظره‌پردازی را با نگاهی تقلیل‌گرا و مدرن در هم آمیخته و بدین ترتیب طبیعتی خلوت با سکونی ابدی می‌آفرید که حتی از تداعی هرگونه شیء مادی می‌گریزد؛ مناظری خالی از انسان، خانه، درخت و کوه که گاهی تا مرز انتزاع کامل پیش می‌روند.

در نقاشی پیش‌رو شکوهی مبهم و خوفناک از طبیعتی بکر بر بستر فضایی مه‌آلود تصویر شده است. کمینه‌گرایی اثر، سوژه را در سرزمینی سبز خلاصه کرده است که در تعادلی تغزلی نمایان می‌شود. نقاش با گزینش رنگ‌های هم‌خانواده سبز و خاکستری‌های رنگین بر این تعادل و کمینه‌گرایی تأکیدی دوباره می‌کند. حل شدن ملایم رنگ‌ها و استفاده ماهرانه از قابلیت‌های رنگ‌روغن، عمق میدان خوبی را به وجود آورده که تمرکز بر آن روح را به تعمق و سیری درونی فرامی‌خواند.

سرزمین تصویر شده، در تابلوی حاضر، گویی تجسمی نمادین از پیدایش نخستین خشکی بر آب‌های بیکران است و بسترساز عرصه‌ای برای خلق وجود. چیزی در دوردست و در لحظات نخستین خلقت، آن‌جا که هنوز خبری از حضور انسانی نیست، در حال شکل‌گیری است؛ عالمی آرمانی و بکر که فضای ابرگونه‌اش آن را در میان زمین و آسمان، معلق نگاه داشته است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.