25 عبدالرضا دریابیگی (1303) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالرضا دریابیگی (1303)
نام اثر :

امضاء: « Daryabeigi 72 دریابیگی 51» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
86×45 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « Daryabeigi 72 دریابیگی 51» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
86×45 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1351

درباره اثر

عبدالرضا دریابیگی یکی از نقاشان طبیعت‌گرای ایران است که تقریباً در همه آثارش منظره‌هایی عمیق و خالی، بدون هیچ عنصری همانند درخت را به تصویر کشیده است. منظره‌های تاریک وی صرفاً حاوی منحنی تپه‌هایی است ساده و تا حدی انتزاعی که ایده زمینی ژرف و بیکران را بدون اشاره به هرگونه تعلق جغرافیایی ارایه می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از عبدالرضا دریابیگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.